Visie

Hoe is mijn kijk op het kind en de opvoeding?


Mijn visie op de opvoeding van het kind is onder andere gebaseerd op Vygotsky. Vygotsky is een psycholoog die onderzoek heeft gedaan naar de ontwikkeling van kinderen en de manier waarop zij leren. Vygotsky hechtte veel belang aan de ‘zone van naaste ontwikkeling’ van een kind. Die zone van naaste ontwikkeling bestaat uit de dingen die nog net te moeilijk zijn voor het kind om zelfstandig te doen, maar die hij wel kan doen met hulp van een volwassene. Door als volwassene kinderen uit te dagen, en aan te sluiten bij wat het kind al wel kan en wat nog net niet, leren kinderen vaardigheden en doen ze kennis op die ze alleen niet hadden kunnen opdoen.

Ik vind het dan ook belangrijk om kinderen de ruimte te geven en te motiveren om dingen te zelf proberen, waarbij de volwassene zorgt voor de nodige begeleiding zodat het niet uitloopt op onnodige frustratie. Door de ruimte die ze krijgen voor het zelf uitproberen van dingen leren ze, en ontwikkelen daarmee ook zelfvertrouwen en zelfwaardering voor het feit dat ze het zelf kunnen.

Over de opvoeding ben ik van mening dat deze erg belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind, al vanaf de geboorte leert een kind. Hoewel er ook een belangrijk deel wordt bepaald door de genen van het kind, kan hier in de opvoeding op worden ingespeeld.

Hulp vragen bij de opvoeding is voor veel ouders vaak een moeilijke stap.

Door ruimte te bieden voor het verhaal van de ouders, open te staan voor alle soorten vragen rondom de opvoeding en geen ongevraagd advies te geven wil ik de drempel zo laag mogelijk maken.

Daarnaast vind ik het belangrijk er rekening mee te houden dat elk kind anders is. Het is dus van belang om elke situatie goed te bekijken en in te spelen op ieder specifiek geval.

Vygotsky
Positief opvoeden